Wifi aangepast

Het bereik van de WiFi voorzieningen in de Taller-Hoeve is aangepast. Het gebouw en de uitbreidingen zijn zeer degelijk gebouwd met veel gewapend beton. Het WiFi signaal wordt hierdoor bijzonder snel verzwakt. Met de nieuwe WIFI installatie heeft de Taller-Hoeve nu overal Wifi, ook op het terras. In de zomer kunnen alle bezoekers nu buiten hun SmartPhone gebruiken.

Misschien gaan we straks nog verder zodat u buiten via onze website uw bestelling kunt doorgeven zodat we u nog sneller kunnen bedienen en even tijd hebben  voor een praatje, zelfs als het erg druk is 🙂